Cập nhật ngày: 02/02/2018

Ngày 01/02/2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Tham dự Hội nghị có TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trần Thị Thu Hương, Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện một số trường cao đẳng và phóng viên của một số cơ quan thông tấn báo chí.

TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, TS Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã trình bày dự thảo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Đề án có mục tiêu là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên của các trường; Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, có 05 nhiệm vụ và giải pháp được nghiên cứu và đưa vào dự thảo kế hoạch, bao gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp thông qua các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức đào tạo học sinh, sinh viên về khởi nghiệp, ban hành bộ tài liệu về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp như thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo từng ngành nghề, tạo dựng không gian chung kết nối học sinh, sinh viên trên cùng địa bàn, khu vực để chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia hỗ trợ học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp về khởi nghiệp, tăng cường liên kết các hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ với các hoạt động về khởi nghiệp; Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thông qua các nguồn thu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc nguồn kinh phí xã hội hóa; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Bà Trần Thị Thu Hương, Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo tại Hội nghị

          Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Thu Hương, Vụ trưởng Trợ lý Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày nội dung, chính sách về Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam hiện nay và một số nội dung Dự án IPP (chương trình đối tác đổi mới sáng tạo) và chia sẻ nhiều kinh nghiệm về khởi nghiệp tại Phần Lan. Ông Cung Trọng Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, đơn vị tham gia chương trình IPP đã trình bày về kinh nghiệm triển khai chương trình khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, sinh viên của trường.

Ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

          Bên cạnh đó, Hội nghị đã được nghe các ý kiến góp ý về dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần nghiên cứu để triển khai thực hiện dự án theo phương châm tập trung, có trọng tâm trọng điểm tránh dàn trải; xây dựng hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn cho đội ngũ tham gia công tác đào tạo khởi nghiệp; thu hút các nguồn lực xã hội hóa tham gia hỗ trợ về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng cho biết hiện nay công tác khởi nghiệp của học sinh, sinh viên là rất cần thiết và quan trọng. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg, đảm bảo đề án được triển khai thực hiện có trọng tâm, trúng nhu cầu, hiệu quả, có chất lượng và đạt mục tiêu đã đề ra.

                                                                                                          VP TCGDNN