Số hóa thách thức giáo dục nghề ở Đức và cách tiếp cận

02/06/2021 8:10:17 SA

Số hóa đang tạo ra những thách thức mới nhưng chúng cũng đang mang lại những cơ hội mới cho thế giới việc làm và tất nhiên, cho Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại nước Đức.

Chuyển đổi dữ liệu quốc gia thành dữ liệu và thống kê quốc tế để giám sát toàn cầu, khu vực và quốc gia về SDG4

28/05/2021 10:09:57 SA

Chuyển đổi dữ liệu quốc gia thành dữ liệu và thống kê quốc tế để giám sát toàn cầu, khu vực và quốc gia về SDG4

OECD: Bài học thực tiễn trong việc xây dựng hệ thống GDNN có khả năng phục hồi nhanh và linh hoạt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19

07/04/2021 9:27:15 SA

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã công bố một Bản tóm tắt chính sách xem xét tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và cách hệ thống GDNN đang ứng phó ở các nước OECD. Bản tóm tắt cũng trình bày các bước mà các Chính phủ có thể thực hiện trong bối cảnh cuộc khủng hoảng này để xây dựng các hệ thống GDNN mạnh mẽ và linh hoạt trong tương lai.

Thông tin về Chương trình Lãnh đạo GDNN do UNESCO-UNEVOC tổ chức

26/03/2021 10:49:00 SA

Nội dung: Chương trình Lãnh đạo GDNN của UNESCO-UNEVOC năm 2021 tập trung vào kỹ năng cho chuyển đổi kỹ thuật số: Làm thế nào các cơ sở GDNN có thể đáp ứng các nhu cầu trong tương lai.

BIBB ĐÓNG GÓP NGHIÊN CỨU CỦA UNESCO-UNEVOC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

24/03/2021 1:09:21 CH

Một nghiên cứu về thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và thách thức đối với các chương trình Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã được UNESCO-UNEVOC công bố với sự hỗ trợ của Viện GDNN Liên Bang Đức (BIBB). GDNN liên quan đến STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có vai trò quan trọng tiềm tàng trong việc cung cấp các kỹ năng và năng lực cần thiết để hỗ trợ đổi mới, năng suất và khả năng cạnh tranh quốc tế cũng như các lĩnh vực phát triển xã hội bao gồm y tế và giáo dục. Ngay cả khi các môn học và kỹ năng STEM ngày càng trở nên thiết yếu hơn trong thế giới ngày nay, thì sự chênh lệch giới tính vẫn phổ biến trong các lĩnh vực này. Vì khoảng cách về dữ liệu và tài liệu dành riêng cho GDNN, UNESCO-UNEVOC đã tiến hành nghiên cứu về Thúc đẩy bình đẳng giới trong khoa học và công nghệ. (BIBB)

Hội thảo trực tuyến do UNEVOC tổ chức: Chủ đề "Digital Competence and the Future of Work – Pathways for TVET Institutions"

18/03/2021 12:09:19 CH

Chủ đề: Digital Competence and the Future of Work – Pathways for TVET Institutions. Thời gian: 15:00-16:30 ngày 18/3/2021 (9:00am – 10:30am CET) Hội thảo trên web đang được tổ chức như một phần của dự án ứng phó COVID-19 của UNEVOC - Tăng cường khả năng đáp ứng, sự nhanh nhẹn và khả năng phục hồi của các cơ sở GDNN sau COVID-19. Đăng ký tham gia tại: here. Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp.

Các xu hướng phát triển GDNN trên thế giới

13/03/2021 8:51:04 SA

Cần phải có một hệ thống GDNN hiệu quả để tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động trong việc giúp các công ty phát triển các công nghệ mới và tăng năng suất của nền kinh tế. Tài liệu nghiên cứu này thảo luận về Bảy xu hướng phát triển GDNN trên thế giới và những vấn đề các cơ sở GDNN cần xem xét. Một loạt các yếu tố vĩ mô và vi mô - bao gồm chính sách và quản trị, nền kinh tế, xã hội và công nghệ - thúc đẩy các xu hướng trong phát triển GDNN.

Chiến lược trung hạn giai đoạn 2021- 2023 của UNESCO-UNEVOC tập trung tăng cường năng lực và hợp tác GDNN giữa các quốc gia thành viên

12/03/2021 4:42:10 CH

Chiến lược trung hạn giai đoạn 2021- 2023 (viết tắt là MTS-III) đề ra cách thức UNESCO-UNEVOC sẽ hỗ trợ các cơ sở GDNN đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động năng động và đào tạo kỹ năng có chất lượng cho một tương lai việc làm bền vững. MTS-III tiếp tục tập trung vào phát triển năng lực của các nhà lãnh đạo GDNN, hỗ trợ các cơ sở GDNN trong việc thực hiện các chương trình thay đổi, và tạo điều kiện cho việc phối hợp và chia sẻ kiến thức trong Mạng lưới các nước thành viên của UNEVOC.


Trang 1/2«      [1]  2     »