Cập nhật ngày: 22/02/2018

 

Sáng ngày 21/02/2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động triển khai giao nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018

 

TS Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu triển khai nhiệm vụ

Tại buổi gặp mặt, trong không khí phấn khởi đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Năm 2018, giáo dục nghề nghiệp được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động – thương binh và xã hội. Với những kết quả đạt được trong năm 2017 đã tạo đà cho năm 2018 để giáo dục nghề nghiệp tiếp tục phát huy và hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng. Tổng Cục trưởng đã đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, trong đó có nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phải được gắn kết với phong trào thi đua trong toàn ngành, toàn cơ quan. Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp; Tăng cường công tác thông tin truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Xây dựng và ban hành các chuẩn áp dụng trong Giáo dục nghề nghiệp; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Tăng cường các giải pháp gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

TS Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động phong trào thi đua

Tại buổi gặp mặt TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan Tổng cục năm 2018. Trong đó tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: Hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Thi đua thực hành tiết kiệm, cải cách thủ tục hành chính.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Phó Tổng Cục trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, góp phần tạo bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp.

VP TCGDNN