Cập nhật ngày: 09/02/2018

 Ngày 07/02/2018, tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí thông báo một số thông tin định hướng và các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự buổi gặp mặt có GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tập thể lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục và đại diện phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đang theo dõi lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

  

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Tại buổi gặp mặt, TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã trình bày những nét chính về kết quả công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

Năm 2017, năm đầu tiên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) (trừ các trường sư phạm) và triển khai đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp. Bộ LĐ-TB&XH đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương bàn giao chức năng quản lý nhà nước về GDNN, từ đó kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về GDNN từ trung ương đến địa phương; Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDNN, đã tham mưu cho Bộ ban hành và trình Chính phủ ban hành tổng cộng 42 văn bản quy phạm pháp luật về GDNN. Xây dựng và trình Chính phủ Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Đề án đã đưa ra những giải pháp đồng bộ, trong đó xác định 3 giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng GDNN, bao gồm: trao quyền tự chủ đầy đủ cho các cơ sở GDNN gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giám sát của xã hội; chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng; gắn kết GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng tinh gọn giảm chồng chéo. Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Công tác tuyển sinh đã được các cơ sở GDNN tích cực triển khai, ước đạt 2,2 triệu người, trong đó tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 540 nghìn người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng khoảng 1.660 nghìn người. Tiếp tục đổi mới chương trình và phương thức đào tạo theo mô đun, tín chỉ hoặc kết hợp giữa mô đun và tín chỉ. Tiến hành đào tạo thí điểm 12 nghề theo 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tiếp tục được cải thiện và từng bước được chuẩn hóa. Tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 với kết quả đoàn Việt Nam đạt 01 huy chương đồng và 05 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, điểm bình quân của các thí sinh Việt Nam đứng thứ 16 trong tổng số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Kỳ thi.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tăng cường công tác truyền thông về GDNN. Đặc biệt, Tổng cục đã phối hợp với Báo Tuổi trẻ xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả Trang thông tin tuyển sinh GDNN, với cơ sở dữ liệu của trên 700 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức 03 ngày hội, 14 chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp;...  

Tỷ lệ học sinh tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 70%, ở một số nghề đạt trên 90%, với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng...  Đây chính là kết quả đáng khích lệ, tạo đà để đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN trong những năm tiếp theo.    

Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

 Năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH xác định giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với mục tiêu tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu người học, thị trường lao động và doanh nghiệp Bộ tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ, cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về GDNN, cụ thể hóa Luật GDNN và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đồng thời, đẩy mạnh tổ chức thực hiện pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GDNN; Tăng cường và đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, xã hội về GDNN. Làm tốt công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp theo phương châm lấy chất lượng và hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu; Tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu việc làm của người học và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp; Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá, có phân tầng chất lượng; Triển khai thực chất, rõ nét một số hoạt động trong 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá của Đề án  đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN; Tăng cường tổ chức đào tạo chất lượng cao, đào tạo thường xuyên và đào tạo lại người lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư (4.0). Kiểm soát chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đào tạo; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế triển khai khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; tăng cường hợp tác, liên kết với nước ngoài trong hoạt động GDNN; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về GDNN; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật GDNN. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Quản lý nhà nước về GDNN.

Tại buổi gặp mặt, TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cơ điện Hà Nội đã chia sẻ về công tác chuẩn bị tiến tới tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn Nhật Bản đối với nghề Điều khiển tuần tự, một số kinh nghiệm về  phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo để nâng cao chất lượng và xây dựng mô hình khởi nghiệp cho sinh viên.

 

 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí

PGS. TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và tập thể lãnh đạo Tổng cục đã giải đáp nhiều câu hỏi của các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí về giáo dục nghề nghiệp: Trong bối cảnh công tác tuyển sinh trong năm 2018 tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi cơ chế tuyển sinh đại học đã mở cửa với người học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chú trọng công tác thông tin tuyên truyền cho người học về giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tăng cường đổi mới chương trình và phương thức đào tạo, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Đối với công tác rà soát, sắp xếp và xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Tổng cục sẽ nghiên cứu để tham mưu cho Bộ trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tuy vậy, công tác rà soát, săp xếp hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cần có lộ trình cụ thể từng bước để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nghề là yêu cầu cấp thiết đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và là một trong 3 nhiệm vụ đột phát để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong năm 2018. Riêng đối với Đề án số 1665 về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tới 2025, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp để sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện trình Bộ phê duyệt, đảm bảo đề án được triển khai thực hiện có trọng tâm, trúng nhu cầu, hiệu quả và đạt chất lượng.

Trao đổi với phóng viên báo chí, Thứ trưởng Lê Quân làm rõ hơn nhiều nội dung định hướng về giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới. Về rà soát, sắp xếp và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản và các địa phương để thực hiện rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ, ngành và địa phương theo phương châm thu gọn đầu mối, đảm bảo cân đối về cơ cấu ngành nghề đào tạo và phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực theo ngành và địa phương. Đối với những trường trung cấp trong giai đoạn này hoạt động tốt, hiệu quả sẽ được xem xét hỗ trợ, đầu tư để nâng cấp thành trường cao đẳng hoặc có hướng giải pháp khác phù hợp. Về nội dung khởi nghiệp của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp, Thứ trưởng cho rằng, với sự đa dạng về nội dung khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kết nối cung cầu, đào tạo trực tuyến, giải pháp công nghệ hoặc cung ứng,...hệ thống gần 2000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ tạo dựng môi trường tốt cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp và thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề là đào tạo để hình thành ở học sinh, sinh viên sự độc lập và tư duy tự chủ, để khi gắn với khởi nghiệp học sinh, sinh viên có thể tự tạo được việc làm, theo đuổi đam mê nghề nghiệp. Những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có điều kiện về cơ sở vật chất tốt, đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ sẽ tạo dựng được sân chơi tốt để học sinh, sinh viên thực hiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cái hay của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là đưa những ý tưởng, những sáng kiến khoa học vào thị trường để được thương mại hóa. Thứ trưởng cũng chia sẻ thêm về thực trạng lao động trong các doanh nghiệp FDI chưa qua đào tạo, với sự hạn chế về năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 lực lượng lao động này khó bắt kịp và đáp ứng thay đổi kỹ thuật, công nghệ trong các doanh nghiệp. Do vậy, nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp là đi trước một bước để đào tạo, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp cho lực lượng lao động này.

Phát biểu tổng kết buổi gặp mặt, PGS.TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí đối với giáo dục nghề nghiệp trong thời gian qua. Trong năm 2018 và thời gian tới, Tổng Cục trưởng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, góp phần đưa hình ảnh giáo dục nghề nghiệp đến với người học, phụ huynh, người dân và xã hội. Tổng Cục trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an vui tới toàn thể các phóng viên báo chí tham dự buổi gặp mặt nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018.

                                                                                                      VP TCGDNN