Cập nhật ngày: 03/02/2018

 Nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ tới các bậc phụ huynh, các em học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo của giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác tuyên truyền, tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng ấn phẩm Chọn trường - Chọn nghề.

Để có thông tin đầy đủ, chính xác, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Quý trường cung cấp thông tin theo bảng hỏi online tại đây

Công văn 256/TCGDNN-VP ngày 01/02/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc cung cấp thông tin ngành nghề đào tạo tại đây