STTNgày bắt đầuNgày hết hạnTrích yếuXemTải xuốngTrạng tháiGóp ý
1 11/09/2019 11/11/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Đang lấy ý kiến
2 16/08/2019 16/10/2019 Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN Hết hạn lấy ý kiến
3 06/08/2019 08/10/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN Hết hạn lấy ý kiến
4 01/08/2019 01/10/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến Hết hạn lấy ý kiến
5 25/07/2019 25/09/2019 Dự thảo Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử Hết hạn lấy ý kiến
6 19/06/2019 19/08/2019 Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử Hết hạn lấy ý kiến
7 19/06/2019 19/08/2019 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ .... Hết hạn lấy ý kiến
8 01/03/2019 01/05/2019 V/v xin ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH Hết hạn lấy ý kiến
9 25/02/2019 10/03/2019 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo giáo trình môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp, cao đẳng Hết hạn lấy ý kiến
10 22/11/2018 15/12/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá về đào tạo nghề cho lao động nông thôn Hết hạn lấy ý kiến
Trang 1/7»      5  4  3  2  1     «