Thông tin về Hội Thảo do UNESCO-UNEVOC tổ chức với chủ đề “Các yếu tố xã hội của Học tập kỹ thuật số trong GDNN”

13/04/2021 1:25:13 CH

Do ảnh hưởng COVID-19, GDNN đã chuyển sang hình thức đào tạo từ xa và trực tuyến. Việc này làm tăng khối lượng công việc của giáo viên và ảnh hưởng đến các yếu tố xã hội của việc học. Hội thảo này sẽ tập trung vào cách thiết kế các lộ trình học tập kỹ thuật số với tương tác xã hội, hỗ trợ sinh viên có nhu cầu đặc biệt và khai thác sức mạnh của việc hỗ trợ lẫn nhau giữa những sinh viên giảm mức độ căng thẳng và lo lắng giữa giáo viên và sinh viên.

OECD: Bài học thực tiễn trong việc xây dựng hệ thống GDNN có khả năng phục hồi nhanh và linh hoạt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19

07/04/2021 9:27:15 SA

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã công bố một Bản tóm tắt chính sách xem xét tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và cách hệ thống GDNN đang ứng phó ở các nước OECD. Bản tóm tắt cũng trình bày các bước mà các Chính phủ có thể thực hiện trong bối cảnh cuộc khủng hoảng này để xây dựng các hệ thống GDNN mạnh mẽ và linh hoạt trong tương lai.

Thông tin về Chương trình Lãnh đạo GDNN do UNESCO-UNEVOC tổ chức

26/03/2021 10:49:00 SA

Nội dung: Chương trình Lãnh đạo GDNN của UNESCO-UNEVOC năm 2021 tập trung vào kỹ năng cho chuyển đổi kỹ thuật số: Làm thế nào các cơ sở GDNN có thể đáp ứng các nhu cầu trong tương lai.

Liên hệ

25/03/2021 2:36:15 CH

Phòng Tổng hợp – Đối ngoại, Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Số điện thoại: (+84) - 024-39740333, máy lẻ 701. Email: th.gdnn@molisa.gov.vn

BIBB ĐÓNG GÓP NGHIÊN CỨU CỦA UNESCO-UNEVOC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

24/03/2021 1:09:21 CH

Một nghiên cứu về thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và thách thức đối với các chương trình Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã được UNESCO-UNEVOC công bố với sự hỗ trợ của Viện GDNN Liên Bang Đức (BIBB). GDNN liên quan đến STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có vai trò quan trọng tiềm tàng trong việc cung cấp các kỹ năng và năng lực cần thiết để hỗ trợ đổi mới, năng suất và khả năng cạnh tranh quốc tế cũng như các lĩnh vực phát triển xã hội bao gồm y tế và giáo dục. Ngay cả khi các môn học và kỹ năng STEM ngày càng trở nên thiết yếu hơn trong thế giới ngày nay, thì sự chênh lệch giới tính vẫn phổ biến trong các lĩnh vực này. Vì khoảng cách về dữ liệu và tài liệu dành riêng cho GDNN, UNESCO-UNEVOC đã tiến hành nghiên cứu về Thúc đẩy bình đẳng giới trong khoa học và công nghệ. (BIBB)

Thông tin hội thảo trực tuyến do UNESCO - UNEVOC tổ chức

24/03/2021 10:07:02 SA

Chủ đề: Hỗ trợ các giáo viên sử dụng tài liệu học tập tích hợp thực tế ảo và tăng cường trong đào tạo nghề - Supporting teachers to use learning materials that integrate augmented and virtual reality in TVET Thời gian: 16:00 – 17:00, ngày 26/3/2021 (ICT)

Thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp với tập đoàn Samsung Việt Nam

23/03/2021 4:42:32 CH

Chiều ngày 22/3/2021, tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo tập đoàn Samsung tại Việt Nam để trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Tăng cường hợp tác với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) về giáo dục nghề nghiệp và an sinh xã hội

20/03/2021 12:00:00 SA

Chiều ngày 18/3/2021, tại trụ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với Giám đốc quốc gia ADB về các ưu tiên hợp tác giai đoạn 2022 – 2024.


Trang 1/3»      3  2  1     «