Vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị Nhà đón tiếp tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Cập nhật: 26/3/2019

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện niềm biết ơn và sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn dân đối với những người con yêu quý trên mọi miền...