Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp làm việc với đoàn công tác Chính phủ Colombia về giáo dục nghề nghiệp.

Cập nhật: 8/7/2019

Ngày 05/7, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ Colombia do bà Constanza Lilanza Alarcón Pá rraga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện các Vụ, đơn vị: Vụ...

Hội thảo “Kỹ năng nghề cho thanh niên trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế”

Cập nhật: 16/7/2019

Nhân ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7), chiều ngày 15/7/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thảo “Kỹ năng nghề cho thanh niên trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế”. Tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo...