(17/5/2023)
Ban Bí thư yêu cầu tăng cường nguồn lực, ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp trong tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tương xứng với vị trí, vai trò của giáo dục nghề...

THƯ VIỆN VIDEO

Chuyên đề

 

 

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Xem tất cả


quaylai tiep

 

 

 

 

  

  

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang Online

Lượt truy cập 1317636