Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam: “Nâng ngọn hay nâng gốc?”

11/08/2022 8:24:05 SA

“Nâng tầm” là khái niệm có nội hàm mơ hồ, khó để định lượng, nên trước hết cần định vị được kỹ năng lao động Việt Nam đang đứng ở đâu để đặt ra mục tiêu cụ thể, từ đó xây dựng các chiến lược giáo dục, đào tạo đi kèm.

Nâng giá trị nguồn vốn con người

02/05/2022 7:56:29 CH

Chia sẻ cùng DĐDN, TS Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đào tạo khẳng định: Phát triển nguồn nhân lực là chìa khóa đột phá cho phục hồi và phát triển kinh tế.

CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

04/04/2022 8:51:05 CH

Công khai trong hoạt động đào tạo đối với người học, nhà tuyển dụng và xã hội là vấn đề đã được các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Đối với người học và nhà tuyển dụng, các thông tin công khai điều kiện đào tạo là cơ sở để tìm hiểu, so sánh, chọn lựa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng, phù hợp với mục tiêu học tập, tuyển dụng khi đăng ký học tập đối với người học cũng như hợp tác đào tạo, tuyển dụng đối với các doanh nghiệp.


Trang 1/23«      [1]  2  3  4  5     »