Các sản phẩm Thỏa thuận hợp tác Nâng tầm kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng lái xe công nghệ

28/12/2023 2:59:55 CH

Các sản phẩm Thỏa thuận hợp tác Nâng tầm kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng lái xe công nghệ

Thông tin chung về Dự án SKIEG

27/11/2020 4:25:56 CH

Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện. Tên tiếng Anh: Skills and Knowledge for Inclusive Economic Growth Program.

Thông tin giới thiệu về Ban quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA

27/11/2020 4:22:08 CH

Tên giao dịch: Ban Quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA Tên tiếng Anh: ODA - funded vocational education and training projects management unit. Địa chỉ: Số 1, Ngõ 17, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Số điện thoại: 024.3623.0349 Số fax: 024.3623.0352 Email: oda.gdnn@molisa.gov.vn

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án "Tăng cường kỹ năng nghề"

04/07/2016 12:00:00 SA

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án "Tăng cường kỹ năng nghề"

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

03/06/2014 9:33:59 SA

Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB14 dự án SEP do ADB tài trợ

21/10/2013 1:40:30 SA

Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn ODA xin công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị các khoa sư phạm thuộc dự án Tăng cường kỹ năng nghề (TB14) thuộc sự án SEP do ADB tài trợ.


Trang 1/3«      [1]  2  3     »