Cập nhật ngày: 21/10/2013

Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn ODA  xin công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị các khoa sư phạm thuộc dự án Tăng cường kỹ năng nghề (TB14) thuộc sự án SEP do ADB tài trợ.  


STT

Tên Nhà thầu nộp

Hồ sơ dự thầu (HSDT)

Giá dự thầu công bố tại thời điểm mở thầu (VNĐ)

Nhà thầu bị Loại/ Nhà thầu trúng thầu

và lý do

 

Giá đánh giá

 

Giá chào;

Thời gian thực hiện hợp đồng;

phạm vi hợp đồng

1

Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ ETS

 

 

9.826.320.000

 

Nhà thầu có giá đánh giá xếp thứ hạng số 2

 

 

 

9.060.290.909

 

 

2

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ công nghiệp INSERCOM

 

6.221.880.000

Chưa có VAT

VAT: 579.788.000

TỔNG:

6.810.668.000

Nhà thầu bị loại

Lý do: Không đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu

 

 

3

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ và Thiết bị kỹ thuật

 

5.816.820.000

 

 

Nhà thầu bị loại

Lý do: Không đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu

 

 

4

Công ty cổ phần Vintes Group

 

 

6.744.600.000

chưa có VAT.

VAT:

594.460.000

TỔNG:

7.339.060.000

 

Nhà thầu trúng thầu

 

 

 

 

6.744.600.000

 

7.339.060.000;

Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên mời thầu;

Phạm vi hợp đồng: cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cho khoa sư phạm của các trường Cao đẳng nghề: Yên Bái, Giao thông vận tải Trung Ương II, Thương mại và du lịch Nghệ An, Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh.

5

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Hải Nam

 

 

9.253.840.000

Đã có VAT

 

Nhà thầu bị loại

Lý do: Không đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu