Cập nhật ngày: 20/05/2020

 Danh sách các Video Clip dự thi "Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai" đến ngày 20/5/2020:

Danh sách các ca khúc tham dự Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp với chủ đề "Tương lai tươi sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp" đến ngày 20/5/2020: