Cập nhật ngày: 12/07/2020

Khách mời:
1. Ông Đào Trọng Độ - Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
2. Ông Bạch Thăng Long - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10
3. Chị Nguyễn Thanh Dung - Lao động khởi nghiệp thành công từ học nghề may

 

Mời các bạn theo dõi tại đây