Cập nhật ngày: 29/12/2017

VTV.vn - Thực tế dù có nhiều lao động được đào tạo nhưng tay nghề, lĩnh vực có phù hợp với yêu cầu hay không là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhu cầu tuyển dụng lao động luôn là vấn đề thách thức với các đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên đào tạo dạy nghề lại đang không theo kịp với những yêu cầu của xã hội, đặc biệt là những thay đổi về khoa học công nghệ, những thách thức sản xuất dưới cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Việc thay đổi hướng đào tạo nghề đang là yêu cầu sống còn của đào tạo nghề ở Việt Nam.

Về những thách thức của đào tạo nghề ở Việt Nam hiện nay, khách mời của chương trình Vấn đề hôm nay, ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, cho biết: "Trong thời gian qua, giáo dục nghề nghiệp đã có sự thay đổi cả về quy mô và chất lượng, từng bước đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất chúng tôi cho rằng là nhận thức của xã hội về vấn đề nghề nghiệp. Người học, gia đình chưa lựa chọn giáo dục nghề nghiệp là kênh đầu tiên tiếp cận hệ thống nghề nghiệp".

"Thách thức tiếp theo là thách thức trong nội tại hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Chúng ta có hệ thống giáo dục nghề nghiệp với mạng lưới và quy mô lớn nhưng nhiều cơ sở có năng lực quản trị hạn chế, hiệu quả chưa đáp ứng được và chưa có sự tham gia hiệu quả và có trách nhiệm của doanh nghiệp" - ông Trương Anh Dũng nhấn mạnh.

Mời các bạn theo dõi tại đây