Cập nhật ngày: 18/12/2017

Ngày 17/12/2017, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức tổng kết Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 và bàn Kế hoạch năm 2018. Tham dự cuộc họp có TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Nhà báo Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành viên Ban tư vấn chương trình.

TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại cuộc họp

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đã được Báo Tuổi Trẻ tổ chức 15 năm; đặc biệt năm 2017 đã có sự tham gia chủ động của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong chương trình tư vấn và tổ chức các hoạt động hướng nghiệp. Năm 2017 đã tổ chức 03 ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và 14 chương trình tư vấn tại các tỉnh; 03 ngày hội tư vấn xét tuyển với khoảng trên 100.000 học sinh, phụ huynh tham gia. Các ngày hội tư vấn tuyển sinh và xét tuyển do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức đã có tác dụng tốt cho học sinh, phụ huynh có thông tin trong việc chọn trường và hướng nghiệp; tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Kế hoạch năm 2018 dự kiến sẽ tổ chức 03 ngày hội và 14 chương trình được tổ chức trải khắp các khu vực trong cả nước.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Phát biểu tại Hội nghị, TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đánh giá cao tính hiệu quả các chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trong 15 năm qua và đặc biệt năm 2017. Báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ cho Ngành Giáo dục nghề nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và tổ chức Cuộc thi viết “Tôi chọn nghề”, góp phần tích cực cho công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. TS Trương Anh Dũng cũng đề nghị quan tâm ưu tiên cho nội dung hướng nghiệp; cần cung cấp cho học sinh và phụ huynh thông tin đầy đủ và sát về định hướng phát triển nhân lực và nhu cầu nhân lực của nền kinh tế; nên nghiên cứu đưa vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức hoạt động tư vấn. Về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tham gia sâu về công tác tổ chức; sự xuất hiện của lãnh đạo và tham gia tư vấn một cách chuyên nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ chia sẻ trách nhiệm cùng với Báo Tuổi Trẻ trong công tác chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia và sự tham gia của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

                                                                                                VP TCGDNN