Cập nhật ngày: 22/12/2017

Ngày 21/12/2017, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong hoạt động tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Tham dự buổi lễ có PGS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo một Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, ông Lê Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI và đại diện một số đơn vị thuộc VCCI; ông Thạch Thụy Kỳ, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam; lãnh đạo một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

PGS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi lễ

Chương trình phối hợp công tác nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và VCCI trong việc tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đồng thời phát huy vai trò, tiềm năng của doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ông Lê Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cùng ký kết chương trình phối hợp công tác

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị VCCI trong thời gian tới sẽ hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện hai nội dung quan trọng. Thứ nhất, triển khai để hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tiếp xúc và xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục nghề nghiệp là một lĩnh vực đặc thù, gắn kết chặt chẽ với lao động và việc làm. Năm 2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội coi đổi mới giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tuyển dụng và việc làm là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Do đó, chỉ khi hợp tác với doanh nghiệp thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới kết hợp với doanh nghiệp từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra của đào tạo, thể hiện được tính đặc thù của giáo dục nghề nghiệp là gắn đào tạo với thực hành, tạo thu nhập cho người lao động, cung ứng trực tiếp nhân lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp là nơi cung cấp các nguồn lực quan trọng để triển khai hoạt động đào tạo từ đội ngũ tham gia giảng dạy đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và công nghệ để học sinh, sinh viên tiếp cận. Điều này sẽ tiết kiệm những khoản đầu tư rất lớn cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phương thức đầu tư, hợp tác của các doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp sẽ rất đa dạng, chẳng hạn doanh nghiệp có thể phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khâu tuyển sinh, tuyển dụng, xây dựng chương trình, cung ứng nhân lực tham gia giảng dạy và máy móc trang thiết bị hoặc có thể mở các trường trong doanh nghiệp, các trường có vốn đầu tư nước ngoài,...Phấn đấu đến năm 2030, số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp chiếm đến 40%. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư cho phép doanh nghiệp tham gia, đảm nhận tới 40% chương trình đào tạo. Thứ hai, với vai trò kết nối với các phòng công nghiệp và thương mại của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư lớn vào Việt Nam,...VCCI sẽ hỗ trợ việc tiếp xúc, hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp FPI đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp để Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp FPI khi đầu tư vào Việt Nam sẽ đặt hàng và phối hợp tham gia đào tạo. Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ bàn bạc để ký kết hợp tác với Tập đoàn Sam Sung tại Việt Nam triển khai thí điểm đào tạo cho công nhân theo hướng đào tạo gắn với vừa học vừa làm để bổ sung kiến thức, kỹ năng cho công nhân, người lao động. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của công nhân khi bước vào tuổi trung niên. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh giáo dục nghề nghiệp không những nhắm vào đối tượng học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông mà cần tập trung vào 79% của lực lượng lao động chưa có chuyên môn, nghiệp vụ.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa VCCI với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong hoạt động tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, coi đây là mối quan hệ hợp tác đặc biệt. Trong tương lai các doanh nghiệp sẽ đảm đương vai trò rất quan trọng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Chủ tịch Vũ Tiến Lộc đề nghị để triển khai chương trình phối hợp cần phải có kế hoạch, định hướng rõ ràng và đi vào chi tiết cụ thể, các hoạt động cần phải cân đo, đong đếm được. Hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cần được thể hiện với những số lượng cụ thể và có hiệu quả thiết thực. Có như vậy, đào tạo mới đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động. Hằng năm, cần tổ chức khảo sát với quy mô lớn tại các doanh nghiệp về thực trạng của lao động, xu hướng, nhu cầu về việc làm,... điều đó sẽ tạo nền tảng tin cậy để định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Cơ sở GDNN ký hợp tác với Doanh nghiệp

Cũng tại buổi lễ, Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo VCCI đã chứng kiến ký kết hợp tác giữa một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong đào tạo.

 

VPTCGDNN