Cập nhật ngày: 03/01/2018

 Ngày 28/12/2017, Ban chấp hành Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị mở rộng để công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy và tổng kết công tác Đảng của Tổng cục năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, cùng tập thể Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao quyết định  cho đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ, Tổng Cục trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

 Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đồng chí Lê Văn Hoạt đã trao Quyết định số 532/QĐ-ĐU ngày 28/12/2017 của Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh việc Đảng ủy Bộ chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng cục là niềm tin tưởng trước Đảng viên của Tổng cục; đồng chí Nguyễn Hồng Minh hứa quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể Ban chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, xây dựng Đảng Bộ trong sạch vững mạnh.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bùi Kim Giang, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình bày  Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, nêu rõ: Trong năm 2017, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục, chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh và  tăng cường; nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ; công tác xây dựng cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp được chú trọng; các hoạt động chuyên môn của Tổng cục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đảng ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt về chính trị, tư tưởng và tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Công tác dân vận và đoàn thể được chú trọng và triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đã được tăng cường và các chi bộ đã bám sát phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy.

            

Các đồng chí dự Hội nghị chứng kiến Lễ trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các Vụ, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao, trong đó tập trung ưu tiên hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục nghề nghiệp - lao động - việc làm, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật giáo dục nghề nghiệp; kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; tiếp tục tăng cường lãnh đạo về công tác tư tưởng chính trị, thực hiện triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Bộ, Đảng ủy khối và Trung ương; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trong toàn Đảng bộ triển khai việc thực hiện “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận”, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Tổng cục tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Công tác xây dựng đảng tiếp tục được trú trọng và đẩy mạnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy.

                                                                                                          VP TCGDNN