Cập nhật ngày: 09/07/2019

 Khách mời: Thạc sĩ Trịnh Cao Khải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Mời các bạn theo dõi tại đây