Cập nhật ngày: 12/07/2019

 Ngày 11/07, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) về Dự án Đánh giá Kỹ năng và Công nghệ với các ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh tại Đông Nam Á. Tiếp Đoàn có ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo Vụ Kỹ năng nghề, Vụ Đào tạo chính quy, Ban ODA và đại diện Văn phòng Tổng cục. Thành phần của Đoàn chuyên gia của ADB có: Ông Richard McClellan, Ông Konstantin Matthies, chuyên gia tư vấn của AlphaBeta, Ông Đào Quang Vinh, chuyên gia tư vấn trong nước của AlphaBeta, Giám đốc Viện Khoa học Lao động và Xã hội và ông Ngô Quang Vịnh, cán bộ của ngân hàng ADB tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ông Richard McClellan cho biết dự án Đánh giá Kỹ năng và Công nghệ với các ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh tại Đông Nam Á bao gồm 4 giai đoạn: Phân tích ngành công nghiệp và xem xét các văn bản chính; Đánh giá khuôn khổ chính sách quốc gia được cho phép; Phân tích vùng kỹ năng công nghiệp 4.0 trong các ngành công nghiệp ưu tiên; Chuẩn bị báo cáo tổng hợp và thực hiện Hội thảo vùng. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn đầu tiên, phía ADB muốn tìm hiểu cụ thể hai ngành nghề mà Việt Nam ưu tiên, sau đó sẽ có nghiên cứu sâu về mặt chính sách có liên quan đến hai ngành nghề đó dưới góc độ tiếp cận kỷ nguyên số, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đại diện Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục cung cấp một số nội dung liên quan đến phát triển kỹ năng nghề tại Việt Nam theo khung kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đáp ứng yêu cầu các ngành công nghiệp trong kỷ nguyên số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 như việc triển khai các nhóm năng lực cơ bản cho tất cả các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nhóm các năng lực chung cho một lĩnh vực nghề, nhóm năng lực cho một nghề cụ thể. Về hai ngành, nghề ưu tiên đoàn công tác ADB dự kiến lựa chọn ở Việt Nam để triển khai dự án, Đoàn công tác nên nghiên cứu kỹ và tham chiếu thêm các nghề ưu tiên đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh đánh giá cao Đoàn công tác đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục trong việc rà soát, tìm hiểu và đánh giá tình hình phát triển kỹ năng nghề ở Việt Nam để đề xuất với ADB có những biện pháp hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phát triển kỹ năng nghề cho người lao động Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời gian tới.

                                                                                              VP TCGDNN