Cập nhật ngày: 11/07/2019

 Khách mời là Tiến sỹ Trương Anh Dũng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

Mời các bạn theo dõi tại đây