Cập nhật ngày: 21/03/2019

 Sáng ngày 20/3/2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công ty DENSO Việt Nam đã có buổi làm việc với mục đich nâng cao mối quan hệ và làm sâu sắc thêm các kết quả đã đạt được trong việc hợp tác những năm qua.

Tham dự cuộc họp, về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Lãnh đạo Vụ kỹ năng nghề, lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Về phía công ty TNHH DENSO Việt Nam có ông Katsushi Wata - Tổng Giám đốc Công ty TNHH DENSO Việt Nam và các cán bộ liên quan.

 

 

 

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đã thông báo một số kết quả nổi bật của Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm qua, cũng như kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có sử dụng lao động lớn như DENSO tại Việt Nam. Phó Tổng cục Trưởng Trương Anh Dũng đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của DENSO trong hoạt động GDNN đặc biệt là đối với việc tài trợ, huấn luyện cho thí sinh Việt nam tham gia các kỳ thi tay nghề. Phó Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đề nghị DENSO Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cũng như những cơ sở GDNN trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cụ thể: Tiếp tục hợp tác trong việc tham gia huấn luyện thí sinh, chuyên gia Việt Nam tham dự các kỳ thi tay nghề thế giới và cùng Tổng cục GDNN bàn bạc để ký biên bản hợp tác dài hạn thay cho việc ký hàng năm như hiện nay; DENSO Việt Nam tăng cường hợp tác hơn nữa trong GDNN, tham gia sâu hơn nữa trong công tác GDNN như chia sẻ và triển khai mô hình gắn kết Doanh nghiệp - nhà trường của Nhật Bản tại Việt Nam, tham gia phát triển chương trình GDNN, đào tạo giáo viên và tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập tại nhà máy của DENSO; Hợp tác với Tổng cục GDNN trong việc xây dựng và phát triển các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trước mắt là đề xuất và cùng tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia các nghề mà DENSO có nhu cầu lao động lớn, trên cơ sở đó phát triển việc tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động Việt Nam.

Về phía DENSO Việt Nam, ông Katsushi Wata đã cảm ơn Tổng cục GDNN đã tạo điều kiện cho DENSO Việt Nam được hợp tác và làm việc với Tổng cục những năm qua, đặc biệt là hoạt động tham gia huấn luyện đào tạo thí sinh, chuyên gia tham dự thi tay nghề thế giới. Ông Katsushi Wata cũng cảm ơn Tổng cục đã bố trí thời gian làm việc với để trao đổi những nội dung hợp tác trong thời gian tới. Khẳng định DENSO tiếp tục hợp tác với Tổng cục GDNN trong các hoạt động thi tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển GDNN của Nhật Bản với Việt Nam.

VPTCGDNN