Cập nhật ngày: 19/03/2019

 Tại buổi làm việc giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội với lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng một số bộ, ban ngành, các đại biểu đều khẳng định, trong sự phát triển chung của đất nước, hệ thống giáo dục nghề nghiệp có vị trí, vai trò quan trọng. Sau 5 năm thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, hiện nay, giáo dục nghề nghiệp đang có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Mời các bạn theo dõi tại đây