Cập nhật ngày: 24/12/2021

 Đó là một trong những hướng đi mà Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tập trung rà soát và hoàn thiện trong năm 2022 để thúc đẩy doanh nghiệp chung tay với hệ thống trong công tác đào tạo nghề.

 

Ngày 23/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các mô hình học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp”.

Đánh giá về kết quả hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho hay, dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, song cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp tiếp tục được phát triển và vận hành tốt trong thực tiễn.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động hơn, thuận lợi hơn khi tìm đến doanh nghiệp và ngược lại, các doanh nghiệp cũng đã tích cực hơn trong việc tiếp cận, tìm đến các nhà trường. Những điều này đã phần nào tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với thị trường lao động và giải quyết việc làm.

Sẽ ưu tiên doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo nghề
 

Tuy nhiên, tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng nêu lên thực tế rằng khung pháp lý về trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiêp chưa được áp dụng trong thực tiễn, thiếu các chế tài trong tuyển dụng, sử dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp. Thậm chí nhiều doanh nghiệp chỉ muốn tuyển lao động phổ thông, không qua đào tạo nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, sự hợp tác của doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa cao mà một phần nguyên nhân theo các đại biểu là bởi doanh nghiệp còn thiếu thông tin về chính sách, cơ chế lợi ích khi tham gia đào tạo nghề nghiệp.

Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của các doanh nghiệp trong vấn đề song hành cùng hệ thống giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực.

Sẽ ưu tiên doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo nghề
Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Thanh Hùng

Nói về giải phải gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp năm 2022, ông Hùng cho hay, Tổng cục đang hướng đến việc có các chính sách, quy định hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp nhận người học đến học nghề, tập nghề.

Một trong số đó là tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, các hiệp hội nghề nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở lợi ích và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

Một số cơ chế, chính sách mà Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp định hướng tập trung rà soát, hoàn thiện năm 2022 như đề nghị Chính phủ ban hành danh mục ngành, nghề phải sử dụng lao động qua đào tạo; phối hợp với Tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện các quy định về ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động qua đào tạo nghề nghiệp; ưu tiên các dự án có sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng một số mô hình thí điểm về đặt hàng đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo. Chỉ đạo, hướng dẫn một số địa phương thành lập thí điểm tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Để tăng sự gắn kết, Tổng cục cũng hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động các phiên giao dịch việc làm lưu động thực hiện ngay tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường việc mở các lớp đào tạo nghề tại nơi làm việc để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động.

Mặt khác, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về năng lực sư phạm, năng lực quản lý đào tạo cho cán bộ làm công tác quản lý, giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập của doanh nghiệp.

Thanh Hùng