Cập nhật ngày: 05/12/2018

 Chiều ngày 04/12/2018, tại Hà nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức cuộc Hội nghị kết thúc hoạt động dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Ban Quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA; Nhà tài trợ - Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW); các Chủ dự án thành phần và Tư vấn dự án. 

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ CHLB Đức được triển khai trong giai đoạn 2015-2018 với tổng mức đầu tư là 6.880.118 EUR trong đó vốn vay ODA là 5.000.000 EUR, vốn viện trợ không hoàn lại là 350.000 EUR, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 1.530.118 EUR, cho 3 trường thụ hưởng dự án gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Mục tiêu của dự án là đầu tư cho các trường thụ hưởng để dần trở thành trường nghề chất lượng cao, đóng góp vào mục tiêu chung của “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” là cải thiện nguồn cung về lao động có trình độ kỹ thuật cao được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Đến nay, dự án đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra và hoàn thành các hoạt động theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Tại hội nghị, Ban Quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA đã trình bày báo cáo đánh giá tiến độ và kết quả cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện dự án, hướng dẫn các Chủ dự án thành phần thủ tục đóng dự án theo quy định của Chính phủ Việt Nam, đồng thời định hướng cho các hoạt động phát triển trong tương lai. Một số kết quả đạt được của dự án cụ thể: Hoàn thành mua sắm thiết bị cho 7 nghề; Nhà xưởng tại các trường đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra để lắp đặt thiết bị; Đội ngũ giáo viên được nâng cao năng lực thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn và đào tạo tại chỗ để có thể vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị được mua sắm từ dự án. 

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện nhà tài trợ, các chủ dự án thành phần đánh giá cao kết quả thực hiện dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011”. Đồng thời nhận định đây là dự án điển hình cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên tham gia dự án thể hiện thông qua việc hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Các Chủ dự án thành phần thống nhất quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được từ dự án, nỗ lực tiếp tục nâng cao năng lực của nhà trường, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỐN ODA