Cập nhật ngày: 25/03/2020

Được vinh dự đứng trong đội ngũ của Đảng luôn là niềm tự hào của mỗi người, nhất là quần chúng, thế hệ trẻ Việt Nam. Những năm gần đây, số lượng Đảng viên là sinh viên được kết nạp đã tăng cả về “chất” và “lượng”. Hầu hết những Đảng viên được kết nạp khi còn ngồi trên nghế nhà trường đều phát huy được tính tiên phong gương mẫu, thể hiện nhiệt huyết, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ.


Mời quý vị theo dõi tại đây