Cập nhật ngày: 26/03/2020

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập. Hầu hết các khoản chi duy trì hoạt động đều dựa vào nguồn học phí do phụ huynh đóng, vì vậy học sinh nghỉ học dài ngày khiến nhiều cơ sở gặp khó khăn.


Mời quý vị theo dõi tại đây