Số/ký hiệu văn bản 1059/TCGDNN-VP
Ngày ban hành 17/06/2019
Người ký
Trích yếu: V/v cung cấp ảnh, hồ sơ thiết bị trưng bày tại Diễn đàn quốc gia "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp"
Cơ quan ban hành Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Số lần xem 0
Tải về
Chi tiết :