Thời sự VTV1 11h ngày 17/5/2018_Hướng nghiệp qua các Kỳ thi tay nghề
Thời sự VTV1 11h ngày 17/5/2018_Hướng nghiệp qua các Kỳ thi tay nghề