Cập nhật ngày: 20/10/2019

Chiều ngày 18/10, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp chuẩn bị kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, lãnh đạo Vụ Kỹ năng nghề; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục; chuyên gia, phiên dịch cùng lãnh đạo các đơn vị đăng cai kỳ thi tay nghề quốc gia; đại diện phóng viên của một số cơ quan thông tấn báo chí.

                                                 Các đại biểu tham dự cuộc họp

Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 dự kiến được tổ chức trong tháng 3 năm 2020 nhằm phát triển, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động, tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, tạo phòng trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề đỉnh cao xuất sắc, có khả năng thích ứng nhanh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, trực tiếp tham gia sản xuất lao động, tăng năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế về công nghệ, giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tuyển chọn thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 tại Singapore và Kỳ thi tay nghề thế giới tại Trung Quốc. Để đáp ứng mục tiêu đó, Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020 có điểm mới như: Tại kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp dự kiến tăng khung thời gian làm bài thi của thí sinh từ 05 giờ đến 08 giờ diễn ra tối đa trong 2 ngày thi đến khung thời gian từ 15 giờ đến 18 giờ diễn ra tối đa trong 3 ngày thi; một số nghề thi trình diễn kỹ năng nghề tương lai (future skills) tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 vừa qua sẽ được lựa chọn để thi trình diễn tại Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020.

Đối với các nghề thi chính thức, Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020 sẽ lựa chọn các nghề thi tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 năm 2020 và một số nghề đã từng được tổ chức tại Kỳ thi tay nghề quốc gia và ASEAN những năm trước đó; một số nghề thi tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 vừa qua. Đề thi tay nghề quốc quốc gia năm 2020 chủ yếu dựa trên kho đề thi tay nghề ASEAN năm 2018 và đề thi tại Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019.

Tại cuộc họp, các đại biểu là các chuyên gia huấn luyện, phiên dịch, đại diện các đơn vị đăng cai đã cho nhiều ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020. Đa số các ý kiến đều cho rằng cần tiêu chuẩn hóa cụ thể công tác tuyển chọn chuyên gia và có chiến lược dài hơi tuyển chọn, bồi dưỡng chuyên gia lẫn thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề các cấp, đặc biệt là cấp độ ASEAN và thế giới. Đồng thời cần phát huy hết vai trò của chuyên gia trưởng tại Kỳ thi tay nghề quốc gia cũng như các Kỳ thi tay nghề cấp ASEAN, thế giới. Về thời gian tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia cũng cần lựa chọn hợp lý để có thời gian tuyển chọn thí sinh, chuyên gia tham dự Kỳ thi tay nghề cấp ASEAN và thế giới.

Phát biểu tổng kết cuộc họp, ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, phiên dịch và đại diện các đơn vị đăng cai cho công tác chuẩn bị kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020. Thời gian từ nay đến thời điểm dự kiến tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia không còn nhiều, Tổng cục đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp tích cực với Tổng cục để đảm bảo cho Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020 đạt chất lượng tốt nhất, góp phần nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.

                                                                                                                   VP TCGDNN