Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp có những quyền gì?

2.

Doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm gì?

3.

Mục tiêu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp là gì?

4.

Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp gồm những hình thức nào?

5.

Liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

6.

Liên kết đào tạo gồm những hình thức nào?

7.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo

8.

Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi liên kết đào tạo với nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu gì?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)