Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Ai là người học trong các chương trình giáo dục nghề nghiệp?

2.

Người học các chương trình giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền gì?

3.

Nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học các chương trình giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)