Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Khi nào thì cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tuyển sinh và tổ chức đào tạo?

2.

Học phí, lệ phí tuyển sinh của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

3.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quyền xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở các điều kiện gì?

4.

Việc tổ chức tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp được thực hiện như thế nào?

5.

Trường hợp nào được tuyển thẳng vào học cao đẳng?

6.

Hợp đồng đào tạo là gì?

7.

Hợp đồng đào tạo phải có những nội dung gì?

8.

Nội dung hợp đồng đào tạo trong trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?

9.

Việc cấp bằng, chứng chỉ cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

10.

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm như thế nào trong việc in phôi và cấp bằng, chứng chỉ đào tạo cho người học?

11.

Việc kiểm tra, thi và cấp bằng, chứng chỉ trong đào tạo thường xuyên được quy định như thế nào?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)