Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Người học để đi làm việc ở nước ngoài được hưởng chính sách gì?

2.

Người đạt giải trong các kỳ thi tay nghề được hưởng chính sách gì?

3.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng những chính sách gì?

4.

Nhà nước có những chính sách gì để phát triển giáo dục nghề nghiệp?

5.

Nhà nước có chính sách gì để khuyến khích, thu hút nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

6.

Người học các chương trình giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách gì?

7.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật được hưởng những chính sách gì?

8.

Nhà nước có chính sách gì để phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp?

9.

Điều kiện để lớp đào tạo nghề được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước

10.

Nhà nước có những chính sách sách gì để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp?

11.

Nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng chính sách gì?

12.

Tổ chức, cá nhân mở lớp đào tạo nghề có đủ các điều kiện theo quy định thì được hưởng các chính sách ưu đãi gì?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)