Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong việc quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp?

2.

Việc xử lý hành vi vi phạm Luật Giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

3.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp?

4.

Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp do cơ quan nào thực hiện và có nhiệm vụ gì?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)