Từ khóa:
Danh mục:
Tìm kiếm

KẾT QUẢ TÌM KIẾM


Đặt câu hỏi tại đây
1.

Giáo dục nghề nghiệp có mấy trình độ đào tạo?

2.

Đào tạo nghề nghiệp là gì?

3.

Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định những vấn đề gì và áp dụng cho đối tượng nào?

4.

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những điều khoản nào của Luật Giáo dục đại học?

5.

Giáo dục nghề nghiệp là gì?

6.

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những điều khoản nào của Luật Giáo dục?

7.

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là gì?

8.

Mô-đun, tín chỉ được hiểu như thế nào?


GỬI CÂU HỎI


Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác nhận (*)