Ban hành chỉ tiêu theo dõi, giám sát và mẫu đề cương kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

06/08/2021 8:58:05 SA

Ngày 3/8/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TCGDNN chỉ tiêu theo dõi, giám sát và mẫu đề cương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

06/08/2021 8:50:50 SA

Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 07 tháng 07 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Đẩy nhanh hỗ trợ, người dân chờ đợi từ lâu rồi"

05/08/2021 2:46:51 CH

"Trong triển khai NQ 68/NQ-CP, nhiều địa phương đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ, như: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa… So với tiến độ thực hiện NQ 42/NQ-CP là bước tiến vượt bậc…".

Hỗ trợ người sử dụng lao động

04/08/2021 3:01:50 CH

Ngày 3/8, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) ban hành Kế hoạch số 1681/TCGDNN-ĐTTX về việc hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn nhập liệu và tổng hợp Báo cáo thực hiện NQ 68 và QĐ 23 trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

04/08/2021 8:05:13 SA

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan xây dựng Hướng dẫn, tổng hợp, cập nhật báo cáo tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, kết nối, liên thông cung cấp dữ liệu báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

4.500 tỷ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đào tạo nghề

04/08/2021 8:01:29 SA

Dự kiến, 4.500 tỷ đồng sẽ được dành hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trong gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả 15 ngày triển khai gói 26.000 tỷ

28/07/2021 7:06:13 CH

Nhiều con số được Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu trước Quốc hội: 11 triệu người đã nhận 4.300 tỷ từ quỹ bảo hiểm lao động, 52.000 người bị tạm dừng việc đã được hỗ trợ.

Bộ LĐ-TB&XH lập Tổ công tác phía Nam hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19

28/07/2021 7:04:01 CH

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ LĐ-TBXH tại các tỉnh thành phía Nam nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó vì Covid-19.


Trang 1/3»      3  2  1     «