VTV College Trường Cao đẳng Truyền hình: Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường, năm học 2020 - 2021

28/09/2020 3:01:35 CH

Ngày 28/9/2020, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường, năm học 2020 - 2021.

CCT1 ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với đại học gao thông vận tải

23/09/2020 8:25:20 SA

CCT1 ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với đại học gao thông vận tải

Hiệu quả từ mô hình 9+ ở Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế

22/09/2020 10:11:53 SA

Hiệu quả từ mô hình 9+ ở Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế

Trường Lilama 2 cấp học bổng toàn khóa hệ cao đẳng cho học sinh Bình Dương

21/09/2020 8:18:26 SA

Trường Lilama 2 cấp học bổng toàn khóa hệ cao đẳng cho học sinh Bình Dương

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đăk Nông tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khóa năm 2020

19/09/2020 12:55:03 CH

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đăk Nông tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khóa năm 2020

Kiểm định chất lượng tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghề Qui Nhơn

19/09/2020 12:45:54 CH

Kiểm định chất lượng tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghề Qui Nhơn

Phát huy hiệu quả sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Sìn Hồ

17/09/2020 8:14:14 SA

Phát huy hiệu quả sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Sìn Hồ

Chi gần 6,4 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên

15/09/2020 3:25:23 CH

Chi gần 6,4 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên


Trang 1/49»      5  4  3  2  1     «