Triển khai kế hoạch và phương hướng hoạt động Hội đồng kỹ năng nghề lĩnh vực Nông nghiệp.

15/01/2020 6:29:39 CH

Sáng ngày 15/01/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế, ILO tại Việt Nam tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020 về Hội đồng kỹ năng nghề lĩnh vực Nông nghiệp

Tổng kết đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc

14/01/2020 4:51:40 CH

Tổng kết đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc

TTXVN: Tổng kết chương trình đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế

14/01/2020 3:59:36 CH

TTXVN: Tổng kết chương trình đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế

VOV1: Giáo dục nghề nghiệp 2020: Giải pháp nào tạo đột phá?

13/01/2020 1:13:36 CH

VOV1: Giáo dục nghề nghiệp 2020: Giải pháp nào tạo đột phá?

TTXVN: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2020

10/01/2020 2:51:21 CH

TTXVN: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổng kết năm 2019, phương hướng, kế hoạch năm 2020

10/01/2020 10:28:56 SA

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Đào Trọng Thi, nguyên Ủy viên TW Đảng, Chiều ngày 09/1/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tổng kết chương trình công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

10 dấu ấn nổi bật về giáo dục nghề nghiệp năm 2019

07/01/2020 2:31:24 CH

Sự kiện nổi bật về giáo dục nghề nghiệp năm 2019

THND: Nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nông thôn

06/01/2020 4:21:37 CH

THND: Nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nông thôn


Trang 1/164»      5  4  3  2  1     «