Trung Quốc tuyên bố về những cải cách chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

20/03/2020 4:44:23 CH

Vào ngày 13 tháng 2 năm 2019, Hội đồng nhà nước Trung Hoa đã công bố “Kế hoạch thực hiện cải cách GDNN quốc gia”, thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên qua từng mô đun/môn học

06/06/2019 9:32:44 SA

Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học; ý kiến phản hồi của người học; việc thực hiện các nội quy, quy định; sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau.

Các yếu tố thành công của hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức và giá trị tham khảo với Việt Nam

04/03/2019 2:37:24 CH

Tiếp theo Bài viết thứ nhất giới thiệu tổng quan và mô tả sự vận hành của hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức, bài viết dưới đây phân tích các yếu tố thành công của hệ thống này và bàn luận các giá trị tham khảo với Việt Nam.

Hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức và giá trị tham khảo với Việt Nam (Bài 1: Hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức)

04/03/2019 2:12:43 CH

Xét trên giác độ lao động thì hệ thống đào tạo nghề kép là chìa khóa thành công của nền kinh tế CHLB Đức. Bài viết dưới đây nhằm giới thiệu tổng quan về hệ thống đào tạo kép của CHLB Đức và mô tả sự vận hành của hệ thống này bao gồm các nội dung về chương trình đào tạo, quá trình triển khai đào tạo, giáo viên, người dạy, chuẩn đào tạo và kiểm tra, đánh giá cấp bằng tốt nghiệp.

KHUYẾN NGHỊ CỦA CHUYÊN GIA QUỐC TẾ SAU ĐỢT ĐÁNH GIÁ 04 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

23/02/2019 10:06:07 SA

“Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020” được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 đưa ra mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 40 trường nghề chất lượng cao có đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế công nhận. Để hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trên, trong khuôn khổ Dự án EU VET Toolbox năm 2017-2018 của Liên minh châu Âu (thông qua hợp tác giữa các tổ chức Enabel - Vương quốc Bỉ, Hội đồng Anh - Vương quốc Anh, GIZ - CHLB Đức, LuxDev - Lucxembourg, AFD - Pháp)

Truyền thông Marketing xã hội và ứng dụng trong truyền thông giáo dục nghề nghiệp

11/12/2018 12:03:30 CH

Trong lĩnh vực xã hội, truyền thông marketing được gọi là truyền thông marketing xã hội. Nói một cách đơn giản, truyền thông marketing xã hội có thể được mô tả như là tất cả các thông điệp và phương tiện truyền thông mà nhà cung cấp dịch vụ có thể triển khai để tiếp cận tới người dùng tiềm năng của mình.

Phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

11/12/2018 10:16:37 SA

Một vấn đề vừa mang tính lý luận và thực tiễn đang được đặt ra đó là phát huy vai trò chủ thể của nông dân, vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Chúng tôi cho rằng cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có giải pháp hết sức quan trọng là phải tăng cường đào tạo để nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của nông dân, của cán bộ Hội nông dân. Đúng như Bác Hồ đã dạy “muốn làm chủ thì phải học tập”, “làm nghề gì cũng phải học”.


Trang 1/16»      5  4  3  2  1     «