Truyền thông Marketing xã hội và ứng dụng trong truyền thông giáo dục nghề nghiệp

11/12/2018 12:03:30 CH

Trong lĩnh vực xã hội, truyền thông marketing được gọi là truyền thông marketing xã hội. Nói một cách đơn giản, truyền thông marketing xã hội có thể được mô tả như là tất cả các thông điệp và phương tiện truyền thông mà nhà cung cấp dịch vụ có thể triển khai để tiếp cận tới người dùng tiềm năng của mình.

Phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

11/12/2018 10:16:37 SA

Một vấn đề vừa mang tính lý luận và thực tiễn đang được đặt ra đó là phát huy vai trò chủ thể của nông dân, vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Chúng tôi cho rằng cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có giải pháp hết sức quan trọng là phải tăng cường đào tạo để nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của nông dân, của cán bộ Hội nông dân. Đúng như Bác Hồ đã dạy “muốn làm chủ thì phải học tập”, “làm nghề gì cũng phải học”.

119 năm trường Bách Công - Kỹ nghệ Huế

26/11/2018 8:16:40 SA

Khởi nghiệp gắn liền thực nghiệp, đó là mục đích tôn chỉ của Trường Bách công - Kỹ nghệ thực hành Huế trải qua ba thế kỷ.

Khung năng lực của UNESCO về công nghệ thông tin và truyền thông đối với giáo viên

21/11/2018 10:16:48 SA

Chương trình 2030 của UNESCO về Phát triển bền vững nhận ra rằng sự phổ biến của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) có tiềm năng lớn để đẩy nhanh sự phát triển, thu hẹp sự phân chia và hỗ trợ phát triển xã hội tri thức dựa trên quyền con người, đạt được bình đẳng giới

Nhận diện một số vấn đề Công nghiệp 4.0 và Giáo dục nghề nghiệp

05/11/2018 9:21:16 SA

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, siêu tự động hóa, người máy, trí tuệ nhân tạo. Cho đến nay, mặc dù chưa thực sự có nghiên cứu nào đánh giá mức độ đột phá về công nghệ mới của Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam song cũng có thể thấy những thay đổi đời sống xã hội như dịch vụ xe UBER, GRAB hay nhiều ứng dụng trên điện thoại thông minh, quy trình tự động hóa sản xuất mang tính hệ thống của nhiều tập đoàn, công ty.

Vai trò của truyền thông trong nhận thức xã hội về GDNN

21/06/2018 1:51:04 CH

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với quy mô chiếm 80 - 90% nhân lực qua đào tạo, có vị trí, vai trò quan trọng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân để nâng cao dân trí mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Gần đây, nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế (ILO, UNESCO, Diễn đàn kinh tế thế giới WEF...) đã khuyến cáo các quốc gia cần tập trung đặc biệt vào phát triển kỹ năng, phát triển giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề để thích ứng với CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế. Tuyên bố Đà Nẵng của Hội nghị lãnh đạo APEC 2017 đã cam kết tăng cường phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: GDNN, đào tạo lại và nâng cao tay nghề nhằm tăng cường khả năng được tuyển dụng, tính lưu động và năng lực sẵn sàng của lao động trong kỷ nguyên số.

Đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

23/05/2018 12:15:13 CH

Chúng ta đã và đang chứng kiến sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó việc hình thành các nhà máy thông minh, nhà máy số, đều được quản lý, quản trị thông qua hệ thống thực- ảo, dựa trên nền tảng của các công nghệ số.ứng dụng của intenet vạn vật.

Nghiên cứu khoa học và sản xuất sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực trạng và giải pháp

04/05/2018 8:25:26 SA

Khoa học và công nghệ đóng vai trò chủ đạo cùng với giáo dục đào tạo để tạo bước phát triển đột phá về lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Trang 1/15»      5  4  3  2  1     «