Báo cáo Chỉ số Kỹ năng Toàn cầu của Coursera

24/12/2021 10:41:25 SA

Hàng năm, Coursera xuất bản Chỉ số Kỹ năng Toàn cầu nhằm đưa ra một cái nhìn toàn diện hơn về các kỹ năng. Năm nay, báo cáo gồm ba phần, đi sâu vào các xu hướng nâng cao kỹ năng của các quốc gia trên thế giới. Báo cáo kỹ năng toàn cầu được xây dựng dựa trên khai thác hệ sinh thái của hơn 77 triệu người học, 4.000 cơ sở, 2.000 doanh nghiệp và hơn 100 chính phủ, được nghiên cứu từ quý I năm 2020 đến quý I năm 2021. Các phát hiện này nhằm giúp chính phủ, lực lượng lao động và các nhà lãnh đạo ngành hiểu rõ hơn về các xu hướng kỹ năng mới nhất và mối quan hệ của chúng với khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi nghề cho lao động

11/10/2021 8:37:56 SA

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu với sự kết nối mạnh mẽ của Internet, trí tuệ nhân tạo, rô bốt người máy dần sẽ thay thế lao động giản đơn, đặt ra yêu cầu lao động có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng, kỹ năng hội nhập,có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới càng trở nên cấp thiết; Hơn nữa do tác động của đại dịch COVID-19 nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc, chuyển đổi, thẩm chí giải thể…ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh dẫn tới lao động có thể mất việc làm cũ, muốn tìm việc làm mới, xuất hiện nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi nghề nghiệp.

Đổi mới sáng tạo trong công tác giáo dục nghề nghiệp - nhìn từ kinh nghiệm của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

16/09/2021 1:11:44 CH

Đứng trước những yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, việc đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá về cơ chế quản lý và công tác đào tạo có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mô hình tổ chức phát triển kỹ năng ngành: Kinh nghiệm quốc tế và hướng đi của Việt Nam

10/09/2021 2:46:16 CH

Phát triển kỹ năng nghề cho người lao động trở thành mục tiêu bao trùm, chính sách xuyên suốt trong mọi lĩnh vực, hoạt động của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Để đạt được mục tiêu của chính sách phát triển kỹ năng nghề, các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng cần phải đổi mới công tác quản trị hệ thống. Quản trị hệ thống phát triển kỹ năng nghề thực thi sứ mệnh tham vấn, nắm bắt xu hướng phát triển kỹ năng, xác định nhu cầu đào tạo trong các ngành công nghiệp, khu vực sản xuất.

Đào tạo ngành, nghề mới và kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Kinh nghiệm của CHLB Đức và Hàn Quốc

06/09/2021 8:41:23 SA

Ngày 30/8/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư”. Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình là đào tạo các ngành nghề mới và các kỹ năng nghề mới cho ít nhất 20 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp (số người được đào tạo ít nhất ở mỗi ngành, nghề/trình độ là 120 người) và đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho ít nhất 300.000 lượt người.

Sự cần thiết của tổ chức Kiểm định Vùng đối với quản trị hệ thống giáo dục nghề nghiệp

01/09/2021 4:20:21 CH

Tổ chức Kiểm định Vùng là vấn đề được các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp quan tâm nghiên cứu nhằm nhanh chóng đưa ra các đề xuất kỹ thuật cho việc thiết lập một giải pháp vĩ mô góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm đẩy mạnh tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

Bài dự cuộc thi viết về kỹ năng lao động: Để kỹ năng lao động Việt Nam cất cánh

24/08/2021 2:16:00 CH

Nâng tầm kỹ năng giúp người lao động có kỹ năng làm việc, giảm số lượng lao động giản đơn trong nền kinh tế. Điều này giúp họ khẳng định giá trị bản thân, có quyền đòi hỏi việc trả lương tương xứng, được quốc tế công nhận và thuận lợi khi đi làm việc ở nước ngoài.

Nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

13/08/2021 4:24:31 CH

Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động đến mọi mặt kinh tế, xã hội nói chung và giáo dục, đào tạo nói riêng. Cuộc cách mạng về dạy và học “Đào tạo trực tuyến” (E-learning) ra đời đã trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. Đặc biệt, bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động mạnh mẽ đến toàn thế giới trong gần hai năm qua như là một “phép thử”, vừa tạo ra những khó khăn trong công tác dạy học, nhưng cũng là cơ hội thúc đẩy hình thức E-learning phát triển và là một giải pháp hữu hiệu giải quyết tình huống trong bối cảnh giãn cách xã hội. E-learning không chỉ bó hẹp trong giáo dục phổ thông, giáo dục đại học mà cả trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN).


Trang 1/22«      [1]  2  3  4  5     »