Một số nội dung chính của Chiến lược cho Giáo dục nghề nghiệp 2016-2021 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO)

22/05/2020 3:07:32 CH

Cộng đồng quốc tế đã xây dựng Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững đầy tham vọng. Chương trình kêu gọi một cách tiếp cận tích hợp để phát triển, gắn tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững nhằm đảm bảo việc làm bền vững cho tất cả phụ nữ và nam giới, thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Cambodia triển khai Hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động dựa vào năng lực

27/04/2020 9:57:02 CH

Cambodia triển khai Hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động dựa vào năng lực

ILO-UNESCO khảo sát về ứng phó với đại dịch COVID-19 của các đơn vị cung ứng giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề, các nhà hoạch định chính sách và các đối tác xã hội

16/04/2020 4:57:14 CH

ILO-UNESCO KHẢO SÁT VỀ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ, CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ CÁC ĐỐI TÁC XÃ HỘI

Tầm nhìn về một hệ thống Giáo dục nghề nghiệp cho tương lai của Liên minh châu Âu (đến năm 2030)

06/04/2020 4:30:15 CH

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một trong hai con đường chính để thanh niên tham gia vào thị trường lao động. Trung bình 50% thanh niên châu Âu tham gia GDNN cơ bản (ở cấp trung học phổ thông). Tuy nhiên, sự tham gia đó ở mỗi nước rất khác biệt, tỷ lệ tham gia dao động từ 73% đến dưới 15%. Khoảng một phần ba thanh niên tham gia thị trường lao động ngay sau khi hoàn thành chương trình GDNN trung học phổ thông; 20% khác tiếp tục tham đuổi giáo dục đại học.

Trung Quốc tuyên bố về những cải cách chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

20/03/2020 4:44:23 CH

Vào ngày 13 tháng 2 năm 2019, Hội đồng nhà nước Trung Hoa đã công bố “Kế hoạch thực hiện cải cách GDNN quốc gia”, thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên qua từng mô đun/môn học

06/06/2019 9:32:44 SA

Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học; ý kiến phản hồi của người học; việc thực hiện các nội quy, quy định; sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau.


Trang 1/16»      5  4  3  2  1     «