Nhận diện một số vấn đề Công nghiệp 4.0 và Giáo dục nghề nghiệp

05/11/2018 9:21:16 SA

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, siêu tự động hóa, người máy, trí tuệ nhân tạo. Cho đến nay, mặc dù chưa thực sự có nghiên cứu nào đánh giá mức độ đột phá về công nghệ mới của Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam song cũng có thể thấy những thay đổi đời sống xã hội như dịch vụ xe UBER, GRAB hay nhiều ứng dụng trên điện thoại thông minh, quy trình tự động hóa sản xuất mang tính hệ thống của nhiều tập đoàn, công ty.

Vai trò của truyền thông trong nhận thức xã hội về GDNN

21/06/2018 1:51:04 CH

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với quy mô chiếm 80 - 90% nhân lực qua đào tạo, có vị trí, vai trò quan trọng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân để nâng cao dân trí mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Gần đây, nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế (ILO, UNESCO, Diễn đàn kinh tế thế giới WEF...) đã khuyến cáo các quốc gia cần tập trung đặc biệt vào phát triển kỹ năng, phát triển giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề để thích ứng với CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế. Tuyên bố Đà Nẵng của Hội nghị lãnh đạo APEC 2017 đã cam kết tăng cường phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: GDNN, đào tạo lại và nâng cao tay nghề nhằm tăng cường khả năng được tuyển dụng, tính lưu động và năng lực sẵn sàng của lao động trong kỷ nguyên số.

Đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

23/05/2018 12:15:13 CH

Chúng ta đã và đang chứng kiến sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó việc hình thành các nhà máy thông minh, nhà máy số, đều được quản lý, quản trị thông qua hệ thống thực- ảo, dựa trên nền tảng của các công nghệ số.ứng dụng của intenet vạn vật.

Nghiên cứu khoa học và sản xuất sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực trạng và giải pháp

04/05/2018 8:25:26 SA

Khoa học và công nghệ đóng vai trò chủ đạo cùng với giáo dục đào tạo để tạo bước phát triển đột phá về lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giáo dục dạy nghề thời cách mạng công nghiệp 4.0

02/05/2018 8:17:18 SA

Lao động giá rẻ vừa là lợi thế nhưng cũng là thách thức lớn của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Vì vậy, cần có chiến lược đổi mới giáo dục – đào tạo ngay từ bây giờ.

Định hướng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong bối cảnh công nghiệp 4.0

24/04/2018 9:57:18 SA

“Chúng ta đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ, công nghiệp làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, sự dịch chuyển này không giống với bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua”. Đó là khẳng định của GS. Klaus Schwab, người Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, người đã đưa ra khái niệm Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4(CMCN 4.0).

Hội đồng kỹ năng ngành công nghiệp và gói đào tạo Úc - Liên hệ chính sách, thực tiến xây dựng và phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia Việt Nam

16/03/2018 1:05:09 CH

Nước Úc là một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới và được xếp hạng hai về chỉ số phát triển con người của Liên hiệp quốc năm 2013. Theo Cục Thống kê của quốc gia này, GDP tăng trưởng hàng năm trung bình đạt 3.49% từ năm 1960 – 2013. Đóng góp vào sự tăng trưởng và sự hùng mạnh trên, có vai trò to lớn của hệ thống giáo dục nghề nghiệp Úc và phải kể đến một trong những hoạt động cốt lõi được phát triển, đó là hoạt động xây dựng và phát triển tiêu chuẩn quốc gia thông qua cơ chế đặt hàng các gói đào tạo - Training Packages (TP). Các TP này được xây dựng và phát triển trên cơ sở tuân thủ Khung chất lượng đào tạo Úc – Australian Quality Training Framework (AQTF) và được giao cho các Hội đồng kỹ năng ngành – Industry Skills Council (ISC’s).

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - cơ hội, thách thức và giải pháp hai tốc độ cho giáo dục nghề nghiệp

06/03/2018 9:48:29 CH

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) diễn ra từ những năm 60 của thế kỷ 20, nhưng ảnh hưởng của nó thời điểm này cho thấy quy mô, phạm vi và tính phức tạp trong xã hội không giống với bất cứ những gì mà thế giới đã từng trải qua trước đó.


Trang 1/15»      5  4  3  2  1     «