Ứng dụng hướng nghiệp trên điện thoại di động - “ILO-Huong nghiep”: Hỗ trợ học sinh lựa chọn nghề nghiệp

12/01/2021 9:11:07 CH

Trong khuôn khổ giai đoạn hai của Dự án “Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20” sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Nga do ILO triển khai tại Việt Nam, ILO đã ra mắt bộ tài liệu hướng nghiệp và ứng dụng hướng nghiệp trên điện thoại di động với tên gọi là “ILO-Huong nghiep” tại Hà Nội, ngày 02/10/2020

Đào tạo, học nghề và tập nghề quy định trong Bộ Luật Lao động 2019

12/01/2021 8:59:38 CH

Việt Nam đã tiến hành sửa đổi Bộ Luật Lao Động (BLLĐ) với nhiều nội dung cải cách để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người. BLLĐ được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2019 là kết quả của sự tham vấn sâu rộng với các chuyên gia, các bên liên quan ở trung ương và địa phương, cũng như công luận nói chung. BLLĐ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Hướng mở cho giáo dục nghề nghiệp

14/12/2020 8:39:35 CH

Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28-5-2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) “Đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS” (chương trình 9+).

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

24/11/2020 5:01:34 CH

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

Tóm tắt 1 số ý chính trong Báo cáo Tương lai Việc làm 2020

16/11/2020 2:54:43 CH

Đại dịch Covid-19 gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2020 đã tạo ra một triển vọng không mấy chắc chắn cho thị trường lao động và sự xuất hiện của việc làm mới trong tương lai. Báo cáo Tương lai Việc làm 2020 nhằm mục đích làm sáng tỏ những ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch mang lại và dự đoán các công việc và kỹ năng áp dụng công nghệ trong 5 năm tới. Báo cáo này tổng hợp quan điểm của các lãnh đạo doanh nghiệp - giám đốc điều hành, giám đốc chiến lược và giám đốc nhân sự. Báo cáo cũng cung cấp thông tin về 15 lĩnh vực công nghiệp phát triển và mới nổi.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nhà giáo giáo dục nghề nghiệp- nhiệm vụ cấp bách

25/09/2020 1:22:35 CH

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nhà giáo giáo dục nghề nghiệp- nhiệm vụ cấp bách

Singapore trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

26/08/2020 4:29:27 CH

Singapore trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kỹ năng – một trụ cột trung tâm trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH tầm quốc gia

14/08/2020 10:10:37 CH

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều quan trọng đối với các nước là phải xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kỹ năng quốc gia mạnh mẽ, được phối hợp và phù hợp với chiến lược tăng trưởng kinh tế, công nghiệp và ngành.


Trang 1/18»      5  4  3  2  1     «