STTNgày bắt đầuNgày hết hạnTrích yếuXemTải xuốngTrạng tháiGóp ý
1 13/03/2020 01/01/0001 Dự thảo Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực trong giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
2 13/02/2020 12/04/2020 Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH Hết hạn lấy ý kiến
3 23/10/2019 23/12/2019 Dự thảo Thông tư Ban hành tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hết hạn lấy ý kiến
4 22/10/2019 22/11/2019 V/v lấy ý kiến góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN Hết hạn lấy ý kiến
5 11/09/2019 11/11/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
6 16/08/2019 16/10/2019 Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN Hết hạn lấy ý kiến
7 06/08/2019 08/10/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN Hết hạn lấy ý kiến
8 01/08/2019 01/10/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến Hết hạn lấy ý kiến
9 25/07/2019 25/09/2019 Dự thảo Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử Hết hạn lấy ý kiến
10 19/06/2019 19/08/2019 Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử Hết hạn lấy ý kiến
Trang 1/8»      5  4  3  2  1     «