STTNgày bắt đầuNgày hết hạnTrích yếuXemTải xuốngTrạng tháiGóp ý
1 22/11/2018 15/12/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá về đào tạo nghề cho lao động nông thôn Hết hạn lấy ý kiến
2 16/10/2018 16/12/2018 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Hết hạn lấy ý kiến
3 15/10/2018 15/12/2018 Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hết hạn lấy ý kiến
4 15/10/2018 15/12/2018 Dự thảo Thông tư "Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục mã cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hết hạn lấy ý kiến
5 12/10/2018 12/12/2018 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
6 01/10/2018 02/12/2018 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Chương trình môn học tiếng Anh trình độ trung cấp, cao đẳng Hết hạn lấy ý kiến
7 13/09/2018 13/11/2018 Xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn Hết hạn lấy ý kiến
8 05/09/2018 05/11/2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư Hết hạn lấy ý kiến
9 05/06/2018 04/08/2018 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Hết hạn lấy ý kiến
10 18/04/2018 18/06/2018 V/v xin ý kiến góp ý các dự thảo Thông tư Hết hạn lấy ý kiến
Trang 1/6»      5  4  3  2  1     «