STTNgày bắt đầuNgày hết hạnTrích yếuXemTải xuốngTrạng tháiGóp ý
1 19/06/2019 19/08/2019 Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; điện và điện tử Đang lấy ý kiến
2 19/06/2019 19/08/2019 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ .... Đang lấy ý kiến
3 01/03/2019 01/05/2019 V/v xin ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH Hết hạn lấy ý kiến
4 25/02/2019 10/03/2019 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo giáo trình môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp, cao đẳng Hết hạn lấy ý kiến
5 22/11/2018 15/12/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá về đào tạo nghề cho lao động nông thôn Hết hạn lấy ý kiến
6 16/10/2018 16/12/2018 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Hết hạn lấy ý kiến
7 15/10/2018 15/12/2018 Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hết hạn lấy ý kiến
8 15/10/2018 15/12/2018 Dự thảo Thông tư "Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục mã cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hết hạn lấy ý kiến
9 12/10/2018 12/12/2018 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
10 01/10/2018 02/12/2018 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Chương trình môn học tiếng Anh trình độ trung cấp, cao đẳng Hết hạn lấy ý kiến
Trang 1/7»      5  4  3  2  1     «