STTNgày bắt đầuNgày hết hạnTrích yếuXemTải xuốngTrạng tháiGóp ý
1 05/06/2018 04/08/2018 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Đang lấy ý kiến
2 18/04/2018 18/06/2018 V/v xin ý kiến góp ý các dự thảo Thông tư Hết hạn lấy ý kiến
3 29/09/2017 29/12/2017 V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 Hết hạn lấy ý kiến
4 31/08/2017 30/10/2017 Dự thảo thông tư quy định về đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
5 28/07/2017 28/09/2017 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định chương trình bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp;........ Hết hạn lấy ý kiến
6 23/06/2017 23/08/2017 V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
7 11/05/2017 01/01/0001 V/v xin ý kiến dự thảo các thông tư Hết hạn lấy ý kiến
8 09/05/2017 09/07/2017 Dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hình thức đào tạo thường xuyên vừa làm vừa học Hết hạn lấy ý kiến
9 21/04/2017 21/06/2017 V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
10 20/04/2017 24/06/2017 Dự thảo thông tư xếp hạng trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập Hết hạn lấy ý kiến
Trang 1/5»      5  4  3  2  1     «