STTNgày bắt đầuNgày hết hạnTrích yếuXemTải xuốngTrạng tháiGóp ý
1 16/10/2018 16/12/2018 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Đang lấy ý kiến
2 15/10/2018 15/12/2018 Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đang lấy ý kiến
3 15/10/2018 15/12/2018 Dự thảo Thông tư "Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục mã cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đang lấy ý kiến
4 01/10/2018 02/12/2018 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Chương trình môn học tiếng Anh trình độ trung cấp, cao đẳng Đang lấy ý kiến
5 13/09/2018 13/11/2018 Xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn Hết hạn lấy ý kiến
6 05/09/2018 05/11/2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư Hết hạn lấy ý kiến
7 05/06/2018 04/08/2018 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Hết hạn lấy ý kiến
8 18/04/2018 18/06/2018 V/v xin ý kiến góp ý các dự thảo Thông tư Hết hạn lấy ý kiến
9 29/09/2017 29/12/2017 V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 Hết hạn lấy ý kiến
10 31/08/2017 30/10/2017 Dự thảo thông tư quy định về đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
Trang 1/6»      5  4  3  2  1     «