STTNgày bắt đầuNgày hết hạnTrích yếuXemTải xuốngTrạng tháiGóp ý
1 25/08/2021 10/09/2021 V/v góp ý Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Hết hạn lấy ý kiến
2 23/07/2021 20/08/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Hết hạn lấy ý kiến
3 08/04/2021 28/04/2021 Dự thảo Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" Hết hạn lấy ý kiến
4 16/10/2020 16/12/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH Hết hạn lấy ý kiến
5 13/03/2020 01/01/0001 Dự thảo Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực trong giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
6 13/02/2020 12/04/2020 Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH Hết hạn lấy ý kiến
7 23/10/2019 23/12/2019 Dự thảo Thông tư Ban hành tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hết hạn lấy ý kiến
8 22/10/2019 22/11/2019 V/v lấy ý kiến góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN Hết hạn lấy ý kiến
9 11/09/2019 11/11/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hết hạn lấy ý kiến
10 16/08/2019 16/10/2019 Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN Hết hạn lấy ý kiến
Trang 1/8»      5  4  3  2  1     «