Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất