Hỗ trợ thí sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề Thế giới 2022