Thời sự VTV1 19h ngày 23/10/2018: Đào tạo nghề gắn với thị trường lao động
Thời sự VTV1 19h ngày 23/10/2018: Đào tạo nghề gắn với thị trường lao động