VTC2: Việt Nam đứng thứ 3 kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 năm 2018
VTC2: Việt Nam đứng thứ 3 kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 năm 2018