Góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của TP Hà Nội