Thời sự 19h ngày 15 10 2017_ Khai mạc kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44
Thời sự 19h ngày 15 10 2017_ Khai mạc kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44