Phát triển trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn trở thành trường chất lượng cao của khu vực