Cuộc sống thường ngày: Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại kỳ thi tay nghề ASEAN